PRIJAVA KORISNIKA Korisničko ime:  Lozinka: 
Zaboravili ste password? Novi korisnik

Opšti uslovi poslovanja

 

1. Opšte odredbe

a. Usluge eKapija.com d.o.o., Španskih boraca 24v, Beograd, u vezi sa obezbeđivanjem informacija o objavljenim javnim nabavkama i komercijalnim  tenderima, se obavljaju u skladu sa ovim Opštim uslovima poslovanja. Važeći su samo oni Opšti uslovi poslovanja koji su bili objavljeni u trenutku sklapanja ugovora. Izmene tih uslova u bilo kom smislu se neće priznavati. 

b. Sve eventualne izmene i dopune kao i posebne pogodbe moraju biti potvrđene od strane eKapija.com d.o.o. u pisanoj formi kako bi bile pravno validne. Ovo važi i za eventualno ukidanje ove klauzule.

 

2. Usluga 

1. eKapija.com d.o.o., obezbedjuje putem svog internet portala www.ekapija-tenderi.com, svojim klijentima informacije o objavljenim javnim nabavkama i komercijalnim tenderima iz Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine, a u saradnji sa evropskim partnerima možemo obezbediti tendere iz još 17 zemalja Evrope (Hrvatska, Makedonija, Slovenija, Nemačka, Bugarska, Grčka, Poljska, Portugal, Rumunija, Slovačka, Španija, Češka Republika, Ukraina, Mađarska, Velika Britanija, Austrija i Južni Tirol, Švajcarska, Evropska Unija - Official Journal of the European Union na lokalnim jezicima).  Tačan opis, sadržaj i format ove usluge dostupan je u dokumentima koji opisuju svaki pojedinačni proizvod. Korišćenje informacija i podataka koji su dostupni putem ovih proizvoda je isključivo na račun i rizik primaoca usluge (klijenta).

 

3. Ugovor 

a. Ugovorni odnos između eKapija.com  d.o.o. i klijenta kao i pristanak na ove Opšte uslove korišćenja, se prihvata putem registracije klijenta na internet stranicama www.ekapija-tenderi.com i/ili putem slanja potpisane narudžbenice. eKapija.com d.o.o. ce poslati mejl klijentu kao potvrda narudžbine i početak izvršenja ugovora. 

b. Klijent je pri registraciji dužan da navede istinite informacije. Klijent se obavezuje da bez odlaganja obavesti o svim promenama koje nastupe u pogledu podataka koji su dati prilikom prijave.  Ne postoji automatsko pravo za registraciju i korišćenje servisa. eKapija.com d.o.o. zadržava pravo da dozvolu za korištenje usluga opozove u svako doba i trenutno, bez navođenja razloga, a naročito zbog netačnih podataka datih prilikom prijave.

 

4. Uslovi plaćanja 

a. Plaćanje usluga informacionog servisa www.ekapija-tenderi.com obavlja se jednom godišnje unapred, po izdatoj profakturi. eKapija.com d.o.o. je ovlašćena da, u slučaju kašnjenja s plaćanjem, obustavi isporuku podataka bez prethodne najave.

 

b. Sve isporuke su plative odmah nakon primanja fakture. Ponude nisu obavezujuće a cene su prikazane bez PDV-a.

c. U slučaju kašnjenja s plaćanjem klijent je obvezan da snosi eventualne dodatne troškove, kao i troškove angažovanja advokata i eventualnog sudskog spora. 

d. Na 7-dnevno besplatno probno korišćenje usluga /pretplatu ne primjenjuju se tačke a) i b).

 

5. Trajanje ugovornog odnosa i otkaz 

a. Ugovorni odnos sklapa se na neodređeno vreme, uz minimalno obračunsko razdoblje od godinu dana od početka sklapanja Ugovora i može se otkazati uz otkazni rok od 3 meseca pre isteka trajanja navedenog vremenskog perioda. Ukoliko se Ugovor ne otkaže pravovremeno, isti se automatski produžuje za još godinu dana. Svaki otkaz mora uslediti pisanim putem a odbijanje primanja isporuka se ne smatra otkazom.

b. eKapija.com d.o.o. je ovlašćena da otkaže ugovorni odnos bez pridržavanja roka (s trenutnim dejstvom), ukoliko joj podaci o objavljenim javnim nadmetanjima i nabavkama više nisu na raspolaganju, odnosno ukoliko joj isti više nisu na raspolaganju bez ograničenja. 

c. Ukoliko se usluge pružaju besplatno, iste se mogu u svakom trenutku obustaviti bez prethodne najave. Korisnik   nema nikakva prava po ovom osnovu. Ovo posebno važi za 7-dnevnu besplatnu probu.

 

6. Odgovornost za nedostatke 

a. Iako će učiniti maksimalan napor da klijentima pruži sve potrebne podatke, eKapija.com d.o.o. ne preuzima nikakvu odgovornost za to da ponuđeni podaci odgovaraju očekivanjima klijenata ili da se njima može postići određeni cilj klijenta. 

b. Ekapija.com d.o.o. će odmah ispraviti, gde je moguće, sve utvrdjene greške koje je u pisanom obliku prijavio klijent.

 

c. Ekapija.com d.o.o. ne može da prihvati bilo kakvu odgovornost za ispravnost i potpunost podataka dostupnih na sajtu kao ni odgovornost da aplikacija i u njoj sadržani podaci odgovaraju zahtevima ili očekivanjima korisnika. 

d. Ekapija.com d.o.o. ne prihvata ogdovornost niti pravo na naknadu štete zbog zakasnele ili izostale isporuke podataka, odnosno zbog neraspoloživosti on-line servisa.

 

7. Ograničena odgovornost 

a. eKapija.com d.o.o. odgovara samo za namerno delovanje ili delovanje uzrokovano krajnjom nepažnjom svojih zakonskih zastupnika i zaposlenih. Ovo ograničenje odgovornosti važi za sve ugovorene i zakonske pravne zahteve.

 
b. eKapija.com
 d.o.o. se posebno odriče odgovornosti u slučaju pogrešnih podataka koji se temelje na neispravnim unosima u izvore koji isporučuju podatke ili zbog pogrešnog prenosa podataka iz tih izvora. 


c. eKapija.com
 d.o.o. ne odgovora za štete nastale usled više sile ili za nedostatke ili štete koje prouzrokuje treća osoba.

 

8. Korišćenje 


a. Korišćenje podataka je ograničeno na ličnu (poslovnu) upotrebu klijenta. Svako dalje komercijalno korišćenje klijentu se zabranjuje. Klijent nema pravo objavljuje, umnožava, menja, širi, upotrebljava za stvaranje baze podataka ili prosledjuje trećim licima, informacije koje su mu stavljene na raspolaganje. 


b. eKapija.com d.o.o
je ovlašćena, u vezi sa ugovorenim korišćenjem ili protivpravnim korišćenjem ili prosleđivanjem predmetnih podataka, da proveri način korišćenja i dotičnom klijentu uskratiti pravo na pristup podacima. U slučajevima povrede prava korišćenja klijent nema pravo na povraćaj cene pretplate. Zadržava  se pravo daljih pravnih koraka.

 

9. Obveze i odgovornosti klijenta 

 Klijent se obvezuje

a. da omogućeni pristup web stranici  www.ekapija-tenderi.com  neće zloupotrebiti, te da neće činiti protivpravne radnje,

b. da će njemu dodeljene podatke za pristup (korisničko ime i lozinku) držati u tajnosti, odnosno odmah pokrenuti postupak njihove izmene, ukoliko postoji sumnja da su s njima upoznate neovlašćene treće osobe. Klijent je odgovoran za zloupotrebu podataka za pristup za koju on sam odgovara, kao i za štete koje klijentu mogu nastati zloupotrebom ili gubitkom njemu dodeljenih podataka za pristup.

 
c. da neće upotrebljavati mehanizme, softverske ili druge programe pri korišćenju servisa
 www.ekapija-tenderi.com koji mogu negativno uticati na funkcionisanje sistema.

 

d. Klijent je sam odgovoran za obezbedjenje tehničkih uslova kao i za mogućnosti pristupa i prenosa podataka. 

e. Klijent je odgovoran za probleme koje on prouzrokuje nestručnim korišćenjem baze podataka. 

f. Klijent prihvata uslove koje postavlja ino partener uz oslobađanje ekapija-tenderi.com svake odgovornosti u tom smislu. 

10. Zaštita podataka 

a. eKapija.com Beograd u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka ukazuje da se podaci korisnika čuvaju u računarski čitljivom obliku i obrađuju u okviru internog postupka obračunavanja i analize. Najstrože se poštuju sve odredbe koje se odnose na pravo zaštite podataka. Lični podaci se ne prosleđuju trećim osobama. 


b. Klijent se obvezuje da pri korišćenju podataka poštuje odredbe Zakona o zaštiti ličnih podataka koji su na snazi u Republici Srbiji.

 

11. Ostale odredbe

a. U odnosu ponuđač-klijent primjenjuju se važeće odredbe prava o zaštiti podataka, autorskog prava i ostale zakonske odredbe. 


b. Izmene Opštih uslova poslovanja, cena ili uslova plaćanja klijentu se saopštavaju pisanim putem, e-mailom ili on-line.  Izmene se smatraju prihvaćenima ukoliko klijent u roku od dve nedelje pisanim putem ne uloži prigovor. 
 
12. Klauzula delimične ništavosti/OUP 

 Primjenjuju se samo Opšti uslovi poslovanja eKapija.com Beograd. Izričito je isključena primena drugih Opštih uslova poslovanja. Sve odredbe sadržane u ovim Opštim uslovima poslovanja ocenjuju se u delovima ili odvojeno od ostalih odredbi, ukoliko je jedna ili više odredbi nevaljana. Ukoliko je jedna ili više odredbi ovih Opštih uslova poslovanja nevaljana ili postane nevaljana, to ne utiče na valjanost ostalih odredbi Opštih uslova poslovanja. Umesto nevaljane odredbe primjenjuje se alternativna odredba koja odgovora svrsi Uslova ili je barem približna tome, a koju bi ugovorne strane bile ugovorile da im je nevaljanost te odredbe bila poznata.

 

13. Sporedni sporazumi

 

Ne postoje drugi sporedni sporazumi osim narudžbenice i ovih Opštih uslova poslovanja. Sporedni sporazumi i izmene ugovora moraju se praviti u pisanom obliku. Ni jedna od ugovornih strana ne može se odreći poštovanja odredbe o obveznom pisanom obliku.

 

14. Mesto ispunjenja ugovora/Nadležni sud 
 

Mesto ispunjenja ugovora je Beograd. Ugovara se isključiva nadležnost Trgovinskog suda u Beogradu, ukoliko se radi o pravnim licima. Celokupni ugovorni odnos podleže pravu Republike Srbije, nezavisno od toga da li se na klijenta primenjuje neko drugo pravo.

 

Septembar 2013.